Karty pracy
Oceń publikację

Odmieniamy czasowniki przez osoby

Odmieniamy czasowniki przez osoby

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie językowej kompetencji dzieci. Wykonanie zadania pomoże dziecku w uogólnieniu wiedzy o czasowniku jak części mowy. Dziecku zaproponowano zmienić czasowniki według wzoru, dobierając odpowiednią formę do zaproponowanych zaimków (ja, my, ty, wy, on/ona/ono, oni/one). Nauczyciele/rodzice mogą utrudnić zadanie, proponując dobrać według wzoru tylko czasowniki w czasie teraźniejszym (przeszłym, przyszłym). W toku wykonywania zadania dziecko pogłębi wiedzę o częściach mowy, udoskonali umiejętność prawidłowego dobierania formy słowa, wzbogaci zasób słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 314
Występuje w programach nauczania: