Karty pracy

Powtarzamy pisownię czasowników

Powtarzamy pisownię czasowników

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie językowej kompetencji dzieci. Wykonanie zadania pomoże dziecku w uogólnieniu wiedzy o czasowniku jak części mowy. Dziecku zaproponowano zaznaczyć czasowniki, z którymi nie piszemy osobno. Także do każdego z podanych zaimków dziecko ma napisać po 3 czasowniki w czasie przeszłym. W trzeciej części zadania należy uzupełnić zdania w czasowniki. W toku wykonywania zadania dziecko pogłębi wiedzę o częściach mowy, usprawni umiejętność znajdowania czasowników i wzbogaci zasób słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 256
Występuje w programach nauczania: