Karty pracy

Ścieżka ze spółgłoskami bezdźwięcznymi (nr 4)

Ścieżka ze spółgłoskami bezdźwięcznymi (nr 4)

Zadanie przyczyni się do opanowania podstawowych pojęć fonetyki, rozwoju słuchu fonemowego, wzbogacenia zasobu słownictwa. Dziecku zaproponowano pomóc kózce w zebraniu główek kapusty z literami oznaczającymi spółgłoski bezdźwięczne. Trzeba znaleźć odpowiednią ścieżkę, otoczyć główki kapusty kółkiem, wpisać numer do komórki. W toku wykonania zadania dziecko rozwinie kulturę mowy, uwagę, myślenie logiczne, ciekawość.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 11