Ocena programu

Pomocnicze części mowy

Pomocnicze części mowy
LICZBA ZADAŃ 19
LICZBA DNI 5-7
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
0.00
(0 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 20 ciekawych zadań w celu pogłębienia wyobrażeń o takich pomocniczych częściach mowy jak przyimek i spójnik. Konsekwentne wykonywanie zadań pomoże dziecku w nauczeniu się rozróżniania tych części mowy, a także określania ich roli w połączeniach wyrazowych i zdaniach.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Pomocnicze części mowy” w ciągu tygodnia pomoże dziecku w usprawnieniu umiejętności rozróżniania samodzielnych i pomocniczych części mowy, uświadomieniu powiązań wzajemnych między nimi, a także w usprawnieniu ortograficznych i punktacyjnych umiejętności i nawyków. ..

Wykonując zadania niniejszego zeszytu ćwiczeń, dzieci będą mogły rozwijać umiejętność trafnego wykorzystywania przyimków i spójników w języku pisanym i mówionym, analizowania, porównywania, uogólniania zjawisk językowych, udoskonalą umiejętności poprawnej pisowni.

Zadania zeszytu ćwiczeń są oferowane z umiarkowanym poziomem komplikowania: od najłatwiejszych do najbardziej złożonych, co zapewnia możliwość oceniania poziomu ukształtowania umiejętności i nawyków dziecka, stwierdzenia obecnych luk i zapewnienia ich usunięcia.

Pracę z zeszytem ćwiczeń można rozpocząć w dowolnym momencie, w dogodnym dla dziecka tempie, od pierwszego zadania. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim wszystkie zadania aż do ostatniego, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć wykonywanie zeszytu ćwiczeń szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego zeszytu ćwiczeń „Uogólnienie opanowanej wiedzy o częściach mowy”.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Materiały zeszytu ćwiczeń są opracowane zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzone zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować wiedzę o pomocniczych częściach mowy.