Karty pracy
Oceń publikację

Dopisz zdania z wykorzystaniem spójników і, а

Dopisz zdania z wykorzystaniem spójników і, а

Zaproponowane zadanie pomoże dziecku w ćwiczeniu pracy ze zdaniem, nauczeniu się łączenia jednorodnych części zdania przyimkami і, а, wzbogaceniu zasobu słownictwa. Dziecku zaproponowano przeczytać i dopisać zdania, dobierając potrzebne słowa z rysunków-podpowiedzi. W toku wykonania zadania dziecko będzie rozwijało umiejętność budowania prostych zdań z przyimkami, będzie się uczyło intonacyjnie poprawnie czytać zdania z wyliczaniem i przeciwstawianiem, wstawiać znaki interpunkcyjne w piśmie.

OCENA ZADANIA
3.50
(2 ocen)
Liczba pobrań 100
Występuje w programach nauczania: