Oceń publikację

Budujemy zdania złożone nr 5: cel

Budujemy zdania złożone nr 5: cel

Zadanie to jest skierowane na rozwój kompetencji językowej dziecka, pomoże ono w rozwoju umiejętności czytania i pisania, nauce prawidłowego komponowania zdań ze znaczeniem celu. Zawiera ono 5 zdań złożonych ze spójnikiem „aby”, w których opuszczono część podrzędną. Obok są obrazki po spojrzeniu na które można łatwo przywrócić znaczenie zdań. Dziecku zaproponowano dopisać zdania. W ten sposób wzbogaci ono zasób słownictwa, uwagę, rozwinie umiejętności pisowni, wyobraźnię i fantazję, percepcję wzrokową.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 13