Karty pracy
Oceń publikację

Używamy przyimków i spójników nr 5

Używamy przyimków i spójników nr 5

Zadanie to pomoże dziecku rozwinąć umiejętności kultury mowy pisanej i czytania. Zawiera ono krótki tekst z lukami pod nazwą „Wyschłe jezioro”. Luki w tekście trzeba wypełnić podanymi przyimkami i spójnikami. Niektóre słowa można wykorzystywać w tekście kilkakrotnie. W toku czytania dziecko zacznie lepiej rozumieć rolę przyimków i spójników w mowie, a także rozwinie inteligencję lingwistyczną, wyobraźnię, wzbogaci zasób słownictwa. Zaproponowany tekst zwiększy zainteresowanie dziecka otaczającym światem, pomoże w rozwoju kompetencji językowej, świadomości ekologicznej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 29
Występuje w programach nauczania: