Karty pracy
Oceń publikację

Używamy przyimków i spójników

Używamy przyimków i spójników

Ten zestaw zadań pomoże dziecku rozwinąć umiejętności kultury mowy pisanej i czytania. Każde zadanie zawiera tekst z lukami, które trzeba wypełnić podanymi przyimkami i spójnikami. Niektóre słowa można wykorzystywać w tekście kilkakrotnie. W toku czytania dziecko zacznie lepiej rozumieć rolę przyimków i spójników w mowie, a także rozwinie inteligencję lingwistyczną, wyobraźnię, wzbogaci zasób słownictwa. Zaproponowane teksty zwiększą zainteresowanie dziecka otaczającym światem, pomogą w rozwoju kompetencji językowej, świadomości ekologicznej, nauczą troskliwego podejścia do natury i dbania o swoje zdrowie.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 101
Ilość stron 6