Karty pracy

Nieznany składnik: równania proste

Nieznany składnik: równania proste

Zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, umiejętności obliczać nieznany składnik w prostych równaniach. Na początek dziecku proponuje się połączyć linią równanie i nazwę nieznanego komponenta w nim. Potem – ułożyć i zapisać w tabelę równania z podanymi liczbami i nieznanym pierwszym lub drugim składnikiem. W trzecim zadaniu należy dokończyć rozwiązywanie podanych równań. Na koniec – wyznaczyć równanie, które nie odpowiada podanemu wzorowi. Zadanie sprzyja rozwijaniu umiejętności liczenia i krytycznego myślenia.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 20