Karty pracy
Oceń publikację

Jak wita się Nowy Rok w różnych państwach świata: poznajemy tradycje oraz zwyczaje

Jak wita się Nowy Rok w różnych państwach świata: poznajemy tradycje oraz zwyczaje

Karta pracy będzie sprzyjać kształtowaniu kompetencji obywatelskich, umiejętności wykazywania zainteresowania tradycjami własnego kraju i tradycjami innych kultur oraz traktowania ich z szacunkiem. Dzieciom proponuje się przeczytanie informacji o obchodach Nowego Roku w różnych krajach i wykonanie poleceń. Najpierw należy podzielić wyrazy na sylaby. Następnie dzieci rozwiązują równania na dwa działania i rysują koła o odpowiednim promieniu. Kolejne polecenie dla dzieci to opisanie lub narysowanie tradycjnego sposobu witania Nowego Roku w swojej rodzinie. Ćwiczenie to będzie sprzyjać kształtowaniu szacunku i budzeniu zainteresowania różnymi zwyczajami i tradycjami, rozwijaniu umiejętności argumentowania ważności tradycji oraz kształtowaniu wyobraźni.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 9