Karty pracy

Który rysunek będzie kolejny?

Który rysunek będzie kolejny?
Zestaw kart pracy do wydruku zawiera ćwiczenia, które są rewelacyjną pomocą w rozwijaniu logicznego myślenia dziecka. Realizując poszczególne karty pracy, dziecko będzie wykorzystywało umiejętność analizy, syntezy, porównania, będzie określało pewne zasady i wyciągało uzasadnione wnioski. Dziecko w każdym szeregu określa zasadę, według której ułożono rysunki, czyli kolejność, która się powtarza w całym szeregu. Następnie dorysowuje rysunek, który zgodnie z logiką i znalezioną zasadą powinien być następny.
OCENA ZADANIA
4.73
(15 ocen)
Liczba pobrań 211
Ilość stron 8