Który rysunek będzie kolejny nr 2

Który rysunek będzie kolejny nr 2

To ćwiczenie jest rewelacyjną pomocą w rozwijaniu logicznego myślenia dziecka, ponieważ wykonując je dziecko będzie stosowało takie środki jak analiza, synteza, porównanie etc., będzie określało pewne zasady i wyciągało uzasadnione wnioski. W zadaniu dziecko ma w każdym szeregu określić zasadę, według której ułożono rysunki, czyli ich kolejność, która się powtarza w całym szeregu. Następnie trzeba dorysować rysunek, który zgodnie z logiką i znalezioną zasadą powinien być kolejny.

OCENA ZADANIA
3.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 177