Karty pracy

Który rysunek będzie kolejny nr 6

Który rysunek będzie kolejny nr 6
Karta pracy do wydruku zawiera ćwiczenie, które jest rewelacyjną pomocą w rozwijaniu logicznego myślenia dziecka. Wykonując je, dziecko będzie wykorzystywało umiejętność analizy, syntezy, porównania, będzie określało pewne zasady i wyciągało uzasadnione wnioski. Dziecko w każdym szeregu określa zasadę, według której ułożono rysunki, czyli kolejność, która się powtarza w całym szeregu. Następnie dorysowuje rysunek, który zgodnie z logiką i znalezioną zasadą powinien być następny.
OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 108
Występuje w programach nauczania: