Karty pracy
Oceń publikację

„Kto?” czy „Co?”: rzeczowniki żywotne i nieżywotne

„Kto?” czy „Co?”: rzeczowniki żywotne i nieżywotne

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności poprawnie stawiać pytanie do słów - nazw przedmiotów. Na kartce przedstawiono dwie grupy obrazków: żyjące i nieżyjące. Dziecku proponuje się połączyć linią obrazki z odpowiednimi pytaniami (np. „kto?” – lekarz, dziewczynka, babcia itd; „co?” – parasolka, zegarek, jeż itd). W drugim zadaniu dziecku proponuje się dorysować niedokończony rysunek. Zadanie sprzyja formowaniu kompetencji językowej, wzbogaceniu zasobu słownictwa, rozwijaniu drobnej motoryki oraz pobudzeniu wyobraźni.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 86