Karty pracy
Oceń publikację

Myślimy logicznie: rozwijamy kulturę mowy

Myślimy logicznie: rozwijamy kulturę mowy

Zadanie jest ukierunkowane na rozwój umiejętności kształtowania opinii. Dziecku zaproponowano udzielić uzasadnionej odpowiedzi na pytania, z argumentami i wnioskiem. Zadanie uczy formułowania treści wypowiedzi (argumentacja, logika), poszerzając sposoby jej wyrażenia mownego (struktura, wykorzystanie wyrazów wtrąconych, modalnych, zakres wypowiedzi), ustalania powiązań logicznych, przyczyni się do rozwoju kultury mowy.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 404