Karty pracy
Oceń publikację

Zdanie: człony główne i znaki przestankowe

Zdanie: człony główne i znaki przestankowe

Zadanie to jest skierowane na rozwój mownej kompetencji dzieci. W toku wykonywania zadania dziecko będzie się uczyć określania podmiotu i orzeczenia w zdaniach oraz rozróżniania zdań pod względem intencji mówiącego. Dzieciom zaproponowano wykonać 5 zadań, w których należy oznaczyć zdania, w których są/nie ma zwrotów, określić zdania odpowiadające zaproponowanym schematom, a także oznaczyć, w którym mianowicie zdaniu (oznajmującym, pytajnym, rozkazującym) w końcu można postawić kropkę. Wykonywanie zadania przyczyni się do powtórzenia i utrwalenia opanowanej wiedzy o zdaniu, pomoże w prawidłowym określaniu związku głównego w zdaniu.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 66