Oceń publikację

Co napisano nr 2: rozpoznajemy słowa i dorysowujemy obrazki

Co napisano nr 2: rozpoznajemy słowa i dorysowujemy obrazki

Zadanie to pomoże dziecku w rozwoju umiejętności czytania, pisania i malowania. Zawiera ono 7 ramek ze słowami złożonymi z „zatartych” liter, a także niedorysowane obrazki tych słów (baran, banan, bęben, żołądź, lustro, gwiazda, zając). Dziecku zaproponowano przeczytać słowa, napisać ich pełne warianty obok i dorysować obrazki, a następnie połączyć każde słowo z odpowiednim obrazkiem z kolumny po prawej stronie. W ten sposób dziecko wzbogaci zasób słownictwa i rozwinie fantazję, poćwiczy umiejętności pisania i motorykę małą, lepiej zapamięta graficzne obrazy słów.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 10