Karty pracy

Układamy i rozwiązujemy równania z mnożeniem i dzieleniem

Układamy i rozwiązujemy równania z mnożeniem i dzieleniem

Zadanie sprzyja kształtowaniu kompetencji matematycznych, rozwija umiejętność rozwiązywania równań i identyfikowania nieznanych składników działań arytmetycznych. W pierwszym zadaniu dziecko powinno rozwiązać równania, a w drugim ułożyć równania na podstawie danych i sprawdzić poprawność obliczania. Wykonując zadanie, dziecko rozwija uwagę, doskonali umiejętności obliczania, pogłębia wiedzę o związku mnożeniem z dzieleniem.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 87