Karty pracy

Wyrazy wg kolejności nr 7

Wyrazy wg kolejności nr 7

To zadanie pomoże dziecku w utrwaleniu znajomości polskiego abecadła i rozwoju umiejętności pisania. Zawiera ono 3 grupy tematyczne po 5 słów (grupa tematyczna jest zilustrowana jednym rysunkiem). Także na stronie są listy numerowane (od 1 do 5), na które należy wpisać wyrazy z każdej grupy w kolejności alfabetycznej. W ten sposób dziecko będzie ćwiczyć umiejętności poprawnej pisowni, potrafi lepiej zapamiętać graficzne obrazy słów, wzbogaci zasób słownictwa i rozszerzy widnokrąg. A do tego zestaw przyczynia się do rozwoju uwagi, motoryki małej, umiejętności czytania.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 12