Karty pracy
Oceń publikację

Porównywanie jednostek: prędkość zwierząt i środków transportu

Porównywanie jednostek: prędkość zwierząt i środków transportu

Zadanie skierowane jest na kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci, doskonalenie nawyków zamieniania i porównywania jednostek prędkości. Dziecku proponuje się porównać prędkość zwierząt z prędkością środków transportu, wstawiając znaki >, < albo =. Dokonaj zamiany jednostek tam, gdzie jest taka potrzeba. Wykonując zadanie dziecko rozwija myślenie matematyczne, uwagę oraz aktywność poznawczą.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 71