Karty pracy
Oceń publikację

Używamy przyimków i spójników nr 4

Używamy przyimków i spójników nr 4

Zadanie to pomoże dziecku rozwinąć umiejętności kultury mowy pisanej i czytania. Zawiera ono krótki tekst z lukami pod nazwą „Ulubiony deser”. Luki w tekście trzeba wypełnić podanymi przyimkami i spójnikami. Niektóre słowa można wykorzystywać w tekście kilkakrotnie. W toku czytania dziecko zacznie lepiej rozumieć rolę przyimków i spójników w mowie, a także rozwinie inteligencję lingwistyczną, wyobraźnię, wzbogaci zasób słownictwa. Zaproponowany tekst zwiększy zainteresowanie dziecka otaczającym światem, pomoże w rozwoju kompetencji językowej i prozdrowotnej, zwiększy świadomość kwestii żywieniowych.

OCENA ZADANIA
4.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 20
Występuje w programach nauczania: