Karty pracy

Analogie: uzupełniamy szeregi logiczne

Analogie: uzupełniamy szeregi logiczne

Zadanie to przyczyni się do rozwoju logicznego i analitycznego myślenia, umiejętności nawiązywania powiązań między słowami. Dzieci mają uzupełnić szeregi logiczne według wzoru, a także ułożyć i napisać 3 analogie z wykorzystaniem zaproponowanych słów. W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się wyciągania wniosków w oparciu o określenie podobieństwa obiektów, rozwinie analityczne i logiczne myślenie, uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 100