Karty pracy
Oceń publikację

Trzy sposoby na zarządzanie odpadami

Trzy sposoby na zarządzanie odpadami

Zadanie to jest skierowane na rozwój kompetencji społecznej i przyrodniczej. W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się rozróżniania umownie użytecznych śmieci i takich, które szkodzą środowisku, zrozumie różnicę między pojęciami „utylizacja”, „ponowne wykorzystanie”, „kompostowanie”. Dziecku zaproponowani w każdej z trzech ramek skreślić zbędny przedmiot. Nauczyciele/krewni mogą omówić z dzieckiem ważność segregacji odpadów domowych i ich wpływ na środowisko naturalne. Zadanie przyczyni się do kształtowania świadomości ekologicznej, troskliwego podejście do przyrody, rozwoju myślenia analitycznego.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 79
Występuje w programach nauczania: