Karty pracy
Oceń publikację

Spiżarnia myszy: rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Spiżarnia myszy: rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności orientować się w przestrzeni. Na kartce przedstawiono drogę do spiżarni myszki. Dziecku proponuje się pomóc myszce dotrzeć do spiżarni. Żeby wykonać zadanie trzeba wyciąć strzałki i rozłożyć w odpowiednich miejscach tak, żeby wskazywały poprawny kierunek ruchu. Zaleca się, żeby dziecko na głos mówiło kierunek ruchu: w górę-w dół, w lewo-w prawo. Zadanie sprzyja rozwijaniu uwagi i wyobraźni przestrzennej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 60