Karty pracy

Rysujemy, uzupełniamy i przepisujemy tekst

Rysujemy, uzupełniamy i przepisujemy tekst

Zadanie ma na celu rozwijanie kompetencji językowych i mowy, umiejętności ortograficznej podczas przepisywania tekstu ze wzoru wydrukowanego, umiejętności motorycznych i mówienia płynnego. Najpierw dziecko powinno przeczytać tekst i narysować „portret” opisanego w nim zwierzęcia. W drugim zadaniu dziecko powinno zastąpić obrazki wyrazami i przepisać tekst. Podczas przepisywania zdań należy zwrócić uwagę dziecka na pisownię wielkiej litery na początku i kropki na końcu zdania, interpunkcję; osobne pisanie słów z nieodmiennymi częściami mowy (w ciągu, na komodzie, w nocy). Ważne jest porównać napisane zdania z tekstem wzorcowym. Wykonując zadanie, dziecko rozwija myślenie analityczne, uwagę, umiejętność porównywać, stosować nabytą wiedzę w nowych warunkach. Także zadanie rozwija mówienie płynne.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 60