Ocena programu

Uczymy się przymiotnika

Uczymy się przymiotnika
LICZBA ZADAŃ 20
LICZBA DNI 5-7
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 20 ciekawych zadań, których konsekwentne wykonanie pomoże w pogłębieniu wyobrażenia dziecka o przymiotniku jak samodzielnej części mowy, udoskonaleniu umiejętności określania istotnych cech przymiotnika i jego roli w zdaniu.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Uczymy się przymiotnika” w ciągu tygodnia pomoże dziecku w rozwoju umiejętności określania przymiotników (słów-nazw cech) wśród innych wyrazów za pomocą cech szczegółowych, ustalania powiązania między rzeczownikiem a przymiotnikiem. ..

Wykonując zadania niniejszego programu, dzieci będą kształtować umiejętność uzasadnionego posługiwania się przymiotnikami w języku mówionym i mowie pisanej, odmieniania przymiotników według rodzajów i liczb w połączeniu z rzeczownikami, analizowania, zestawiania, wzbogacą aktywny zasób słownictwa, usprawnią umiejętności poprawnej pisowni.

Główną zasadą pomyślnego wykonania zadań zeszytu ćwiczeń jest konsekwentność ich wykonywania. Zadania programu są oferowane z umiarkowanym poziomem utrudniania: od najłatwiejszych do najbardziej złożonych, co zapewnia możliwość oceny poziomu ukształtowania umiejętności i nawyków dziecka, ujawnienia obecnych luk w wiedzy oraz przyczynić się do ich wypełnienia.

Pracę z programem można rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program aż do ostatniego zadania, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego zeszytu ćwiczeń „Uczymy się czasownika”.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować wiedzę o gramatycznych kategoriach przymiotnika jako części mowy.