Karty pracy
Oceń publikację

Dobierz przymiotniki: opisujemy

Dobierz przymiotniki: opisujemy

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie mownej kompetencji dzieci. Wykonanie zadania pomoże dziecku w uogólnieniu wiedzy o przymiotniku jako części mowy. Dziecku zaproponowano do każdego z zaproponowanych obrazków dobrać po cztery przymiotniki, które najbardziej trafnie opisują przedstawione zwierzę. W toku wykonywania zadania dziecko pogłębi wiedzę o częściach mowy, udoskonali umiejętność opisywania obrazków, nauczy się określania charakterystycznych cech postaci i wzbogaci zasób słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 59
Występuje w programach nauczania: