Karty pracy
Oceń publikację

Wyzwanie: piszemy przymiotniki

Wyzwanie: piszemy przymiotniki

Zadanie to jest ukierunkowane na kształtowanie językowej kompetencji, poszerzenie wiedzy dzieci o przymiotniku jako części mowy. Dziecku zaproponowano wykonać zadanie, dobierając przymiotniki, aby opisać istoty, scharakteryzować przedmioty i zjawiska. Trzeba także napisać przymiotniki do każdego rzeczownika. W toku wykonywania zadania dziecko udoskonali umiejętność wykorzystywania przymiotników w mowie ustnej i pisanej, wzbogaci zasób słownictwa, rozwinie wyobraźnię.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 310