Oceń publikację

Narządy zmysłów człowieka

Narządy zmysłów człowieka

Czy twoje dziecko wie, w jaki sposób odbywa się jego interakcja ze środowiskiem oraz co jest źródłem jego wyobraźni na temat świata otaczającego? To zadanie zapozna dziecko z pięcioma zmysłami ludzkimi, które składają się na system sensoryczny organizmu człowieka, oraz takimi rodzajami zmysłu jak wzrok, słuch, węch, smak oraz dotyk. W zadaniu jest proponowane połączenie za pomocą linii pewnego narządu zmysłu z odpowiednim rysunkiem, ilustrującym jego podstawową funkcję. Wykonanie zadań także będzie sprzyjało rozwojowi myślenia skojarzeniowego oraz logicznego dziecka.

OCENA ZADANIA
4.80
(5 ocen)
Liczba pobrań 340
Występuje w programach nauczania: