Ocena programu

Program przygotowania do szkoły

Program przygotowania do szkoły
LICZBA ZADAŃ 180
LICZBA DNI 45-60
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 5-6 lat
RANKING
5.00
(4 ocen)

Plan przygotowania ze specjalnie dobranymi zadaniami, które pomogą dziecku w ciekawy i swobodny sposób przygotować się do szkoły latem.

Dziecko poznaje świat, zdobywając określoną wiedzę i umiejętności, a zadaniem rodziców i pedagogów jest uczynić ten proces interesującym i wypełnionym treścią. Sukces dziecka zależy w dużej mierze od poziomu przygotowania się do nauki w szkole. Ważnym etapem tego przygotowania jest opanowanie umiejętności liczenia, pisania cyfr, samodzielnego komponowania zdań i opowiadań, usprawnienie umiejętności orientacji przestrzennej, percepcji słuchowej, czytania, porównywania, liczenia po kolei. ..

Na przykład dziecko powinno umieć pisać cyfry od 0 do 9, rozumieć ich znaczenie, liczyć. Ale zapamiętywanie cyfr zupełnie nie jest łatwe dla dziecka, ponieważ są one dla niego czymś abstrakcyjnym, nie wywołują żadnych emocji, dlatego proces nauki ma przede wszystkim zainteresować dziecko!

Projekt internetowy „Rozwój dziecka” oferuje rodzicom i wychowawcom plan przygotowania ze specjalnie dobranymi zadaniami, które pomogą dziecku w ciekawy i swobodny sposób przygotować się do szkoły.

Ten program rozwoju intelektualnego pomoże Twojemu dziecku w zabawny sposób zapoznać się z otaczającym je światem, rozwinąć kompetencje logiczno-matematyczne, komunikacyjne i emocjonalne, przyczyni się do rozwoju uwagi, pamięci, samodzielności i natarczywości. Zadania są dobrane w taki sposób, aby występowały naprzemiennie różne rodzaje działalności – ustne, praktyczne, kreatywne. Najważniejsze, aby nie spieszyć się z udzielaniem odpowiedzi zamiast dziecka, lecz dać mu czas do namysłu i refleksji.

Program został opracowany na 54 dni (9 tygodni). Każdy tydzień trwa 6 dni i kończy się ulubionym zadaniem dla dzieci – kolorowanką w wolny od nauki dzień! Można zacząć jego wykonywanie w dowolnej dogodnej dla Ciebie chwili, zaczynając od pierwszego dnia pierwszego tygodnia. Nie przeciążaj dziecka, na wykonanie zadań zaplanowano 15-20 minut dziennie. Jeśli dziecko wykazuje oznaki zmęczenia, należy zmienić rodzaj aktywności, zrobić sobie przerwę, a następnie ponownie wrócić do pracy.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.