Karty pracy

Znajdź litery polskiego alfabetu

Znajdź litery polskiego alfabetu

Ten zestaw zadań stanowi świetną okazje do połączenie nauki dużych liter alfabetu polskiego z ćwiczeniem uwagi, rozwojem motoryki małej oraz nabyciem takich umiejętności behawioralnych, jak wytrwałość, staranność i dążenie do osiągnięcia celu. W każdym z zadań zestawu dziecko będzie miało po kolei wyszukać każdą literę alfabetu, pokolorować i skreślić ją z zestawienia liter, rozmieszczonego w dolnej części zadania, dalej pokolorować cały rysunek według swojego uznania. W taki sposób nauka liter będzie się toczyła w interesującej formie, z uruchamianiem pamięci wzrokowej i mięśniowej dla lepszego zapamiętywania.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 83
Ilość stron 8