Karty pracy

Figury z papieru: ćwiczymy myślenie

Figury z papieru: ćwiczymy myślenie

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji matematycznej, rozwój umiejętności logicznego myślenia. Wykonywanie zadania przyczyni się do rozwoju umiejętności orientowania się w przestrzeni i na płaszczyźnie, rozróżniania pojęć geometrycznych. Dziecku zaproponowano obejrzeć obrazki (rzuty) i oznaczyć, z jakiego szablonu można zrobić stożek, sześcian i figurę płaszczyznową o nieprawidłowym kształcie z kilku składników. W toku wykonywania zadania dziecko rozwinie myślenie przestrzenne, umiejętności analizy i syntezy, nauczy się prognozowania wyników działań.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 88
Występuje w programach nauczania: