Karty pracy

Budujemy ogrodzenie: tabliczka mnożenia

Budujemy ogrodzenie: tabliczka mnożenia

Zadanie sprzyja umiejętności uczenia się tabliczki mnożenia liczby 2. Na kartce przedstawiono części ogrodzenia, które składają się z różnej ilości sztachet. Dziecko ma dowiedzieć się, ile gwoździ potrzeba do przymocowania sztachet, jeżeli na każdą wykorzysta się po dwa gwoździe. Dla poprawnego wykonania zadania trzeba ułożyć i zapisać przykłady na dodawanie, zamienić ich przykładem na mnożenie (np. 2+2+2+2+2= 2•5= 10). Na przykładzie zadania na znajdowanie sumy takich samych składników dziecko lepiej zrozumie sens mnożenia, zapamięta tabliczkę mnożenia liczby 2. Wykonanie zadania skierowane na rozwijanie uwagi, formowanie kompetencji matematycznych dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 102
Występuje w programach nauczania: