Ocena programu

Tabliczka mnożenia liczb od 2 do 5

Tabliczka mnożenia liczb od 2 do 5
LICZBA ZADAŃ 19
LICZBA DNI 8
ZALECANO DZIENNIE 2 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń „Tabliczka mnożenia liczb od 2 do 5” składa się z 19 zadań, których sekwencyjne wykonanie pomoże dziecku w ciekawy sposób poznać tabliczkę mnożenia liczb od 2 do 5, rozwinąć umiejętności obliczeniowe.

W trakcie wykonywania zadań z zeszytu dziecko pozna różne sposoby nauki tabliczki mnożenia, odkryje „tajemnice” mnożenia, a zadania w formie gry ułatwi zapamiętywanie wyników tabelarycznego mnożenia. Zadania w zeszycie, ilustrujące wykorzystanie tabliczki mnożenia w życiu i pracy człowieka, pomogą dziecku zrozumieć znaczenie matematyki i rozwinąć zainteresowanie wiedzą matematyczną. ..

Wykonując zadania w zeszycie, dziecko pozna sposoby znajdowania wyników tabelarycznych mnożenia liczb od 2 do 5, rozwinie umiejętności samodzielnego znajdowania wyników obliczeń.

W zeszycie ćwiczeń wyjaśniono działanie mnożenia poprzez pokazanie związku między dodawaniem a mnożeniem. Pozwoli to dziecku zrozumieć istotę każdego komponentu iloczynu: pierwszy czynnik to liczba, którą przyjmuje się za składnik; drugi czynnik to liczba, która pokazuje, ile jest jednakowych składników.

Główną zasadą nauki tabliczki mnożenia jest stałość. Wykonywanie codziennie dwóch zadań pomoże uczniom w zapamiętaniu przykładów z tabliczki, a stosowanie różnych technik mnemotechnicznych ułatwi znalezienie wyniku, jeśli dziecko nie zapamiętało tabliczki mnożenia.

Zeszyt ćwiczeń pozwoli dziecku praktykować umiejętności obliczeniowe poprzez różnorodne zadania. Ważne jest, aby nie przeciążać dziecka, zadbać o to, aby pracowało w wygodnym dla siebie tempie, pomóc mu w zachowaniu rozkładu pracy i odpoczynku, a także w naprzemiennym wykonywaniu różnych czynności. Gdy dziecko wykona wszystkie zadania, możesz nagrodzić je specjalnym dyplomem, aby docenić jego pracowitość i umiejętności.