Karty pracy

Magiczne kwadraty: tabliczka mnożenia liczby 3

Magiczne kwadraty: tabliczka mnożenia liczby 3

Zadanie pomaga w nauce tabliczki mnożenia liczby 3. Na stronie są dziewięć kwadratów, które ułatwiają naukę tabliczki mnożenia w sposób wizualny. Dziecku proponuje się obliczyć przykłady za pomocą „magicznego kwadratu”: zaznacz pierwszy mnożnik poziomo (w zadaniu będzie on stały - 3 komórki), pionowo - zaznacz drugi mnożnik i pokoloruj odpowiednią liczbę kwadratów. Na przykładzie „magicznych kwadratów”, dziecko lepiej zrozumie istotę działania mnożenia, zapamięta tabelaryczne mnożenie liczby 3. Wykonanie zadania ma na celu rozwój uwagi, kształtowanie u dziecka kompetencji matematycznych.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 121
Występuje w programach nauczania: