Karty pracy
Oceń publikację

Znajdź obrazki: rozwijamy myślenie przestrzenne

Znajdź obrazki: rozwijamy myślenie przestrzenne

Ten zestaw zadań pomoże dziecku w nauczeniu się lepszej orientacji w przestrzeni. Każde z 9 zadań zawiera pole o wymiarach 5 х 5, 7 х 7 lub 9 х 9 komórek (niektóre z nich zawierają obrazki). Na dole każdej strony podano 4-6 schematów ruchu, w których kierunek każdego kroku pokazano strzałkami. Dziecko ma „przejść” po polu według każdego ze schematów zaczynając od żółtej komórki „Start” i znaleźć odpowiednie obrazki. Łącząc schemat i ruch po komórkach dziecko będzie rozwijało myślenie abstrakcyjne, nauczy się rozróżniania pojęć „po lewej”, „po prawej”, „w górę”, „w dół”. Zadania przyczynią się do rozwoju uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 42
Ilość stron 9