Karty pracy
Oceń publikację

Tworzenie tekstu przy użyciu słów kluczowych

Tworzenie tekstu przy użyciu słów kluczowych

Karta pracy ma na celu rozwijanie kompetencji mówienia i czytania, umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w tekście i graficznie oraz poprawności ortograficznej w swobodnym pisaniu. W pierwszym zadaniu dziecko proszone jest o przeczytanie tekstu, wyjaśnienie użycia w nim wielkich liter, a następnie napisanie pełnej odpowiedzi na pytania do zadania „Igor jechał do wsi Jagodno” i podkreślenie wielkich liter w zdaniu. W drugim zadaniu należy spojrzeć na mapę i wypisać nazwy miejscowości znajdujących się w obrębie gminy Wesoła. Podczas pracy dziecko powinno zwracać uwagę na poprawną pisownię nazw własnych. Zadanie sprzyja także rozwijaniu spójności wypowiedzi uczniów.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 108