Karty pracy

Znajdź litery nr 3 (alfabet polski)

Znajdź litery nr 3 (alfabet polski)

To zadanie tworzy dla dziecka najlepsze warunki do poznania i zapamiętania dużych liter polskiego alfabetu, ponieważ jego wykonanie będzie wspierało uruchomienie tak ważnych funkcji uwagi, jak koncentracja, przełączanie i rozdzielanie, uruchomienie pamięci wzrokowej i mięśniowej. Na dodatek, format proponowanej kolorowanki ukierunkuje dziecko na twórczość i pozytywny nastrój. Więc ono będzie miało wyszukać po kolei każdą literę alfabetu wśród różnych tematycznych szczegółów rysunku, dalej pokolorować, a potem skreślić ją z listy, rozmieszczonej w dolnej części zadania, po czym już pokolorować cały rysunek według własnego uznania.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 29