Karty pracy

Dyktando graficzne: rysujemy bociana

Dyktando graficzne: rysujemy bociana

Ćwiczenie na karcie pracy sprzyja rozwijaniu kompetencji językowych i matematycznych, umiejętności wyodrębniania kluczowych wyrazów oraz wyjaśniania, w jaki sposób pomagają one zrozumieć treść tekstu; zadanie służy rozwijaniu orientacji przestrzennej i poruszania się według określonej trasy. Dzieci są proszone o przypomnienie sobie i napisanie nazw ptaków wędrownych; przeczytanie opisu bociana czarnego i narysowanie ptaka za pomocą kodu, korzystając z percepcji słuchowej lub wzrokowej. Instrukcja jest odczytywana przez rodzica lub nauczyciela. Dziecko słucha wskazówek i na tej podstawie rysuje kreski. Tym samym ćwiczy także pamięć słuchową. Możemy również poprosić dziecko o samodzielne odczytywanie instrukcji. Karta pracy sprzyja rozwijaniu umiejętności orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także doskonali umiejętność skupienia się i koncentracji.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 107