Karty pracy
Oceń publikację

Połówka do połówki nr 1

Połówka do połówki nr 1
Karta pracy zawiera ćwiczenie, które ma na celu rozwijanie logicznego myślenia dziecka, jego uwagi i percepcji przestrzennej oraz pobudzenie umysłu i niestandardowego myślenia. W ćwiczeniu dziecko ma obejrzeć wszystkie połówki różnych rysunków znajdujących się po lewej stronie i dla każdej z nich znaleźć odpowiednią połówkę wśród tych znajdujących się po prawej stronie, a następnie połączyć je linią. Wykonanie ćwiczeń na karcie pracy będzie sprzyjało lepszemu skupieniu się i wyrobieniu mistrzowskich nawyków porównania, analizy, syntezy i rozumienia różnych form i figur.
OCENA ZADANIA
4.64
(11 ocen)
Liczba pobrań 517
Występuje w programach nauczania: