Ocena programu

Logika dla przedszkolaków

Logika dla przedszkolaków
LICZBA ZADAŃ 40
LICZBA DNI 20
ZALECANO DZIENNIE 2 zadania
WIEK DZIECKA 3-5 lat
RANKING
5.00
(3 ocen)

Zadania dla przedszkolaków skierowane na rozwój umiejętności analizowania, argumentowania i ustalania związków logicznych.

Dzieci w wieku przedszkolnym interesują się wszystkim, co ich otacza i co się wokół nich dzieje, lubią nie tylko słuchać czy obserwować, ale być aktywnymi uczestnikami: zadawać pytania, omawiać problemy, podejmować decyzje, wymyślać, fantazjować. ..

Pedagodzy i rodzice mają przyczyniać się do tego, aby nauka przebiegała pomyślnie, a zdobyta wiedza była wysokiej jakości. Rozwój intelektualny dziecka w wieku przedszkolnym, którego podstawą jest logiczne myślenie, zakłada opanowanie przez dzieci elementarnych technik logicznych i koncentruje się przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności rozumowania, ustalania związków przyczynowo-skutkowych, uzasadniania swojego zdania i wyciągania prostych wniosków, co stanowi niezbędną podstawę rozwoju osobowości dziecka oraz kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.

Usprawnić rozwój logicznego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym pomoże program „Rozwijamy logiczne myślenie u dzieci w wieku przedszkolnym” opracowany na 20 dni (4 tygodnie), zawierający kombinowane zadania ukierunkowane na rozwój umiejętności analizowania, uogólniania, zestawiania i klasyfikowania obiektów, wyjaśniania i argumentowania, a także ustalania związków logicznych.

Można rozpocząć pracę z zadaniami programu w dowolnym dogodnym czasie, począwszy od pierwszego dnia pierwszego tygodnia. Pamiętaj, że dziecko nie musi być przeciążone: zadania należy wykonywać naprzemiennie z aktywnym odpoczynkiem.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.