Oceń publikację

Połówka do połówki

Połówka do połówki

Niniejszy zestaw ćwiczeń ma na celu rozwijanie logicznego myślenia dziecka, jego uwagi i percepcji przestrzennej oraz pobudzenie umysłu i niestandardowego myślenia. W każdym ćwiczeniu dziecko ma obejrzeć wszystkie połówki różnych rysunków znajdujących się po lewej stronie, i dla każdej z nich znaleźć lustrzaną połówkę wśród znajdujących się po prawej stronie i połączyć je linią. Wykonanie ćwiczeń będzie sprzyjało lepszemu skupieniu się i wyrobieniu mistrzowskich nawyków porównania, analizy, syntezy i rozumienia różnych form i figur.

OCENA ZADANIA
5.00
(6 ocen)
Liczba pobrań 96