Karty pracy
Oceń publikację

Rozróżniamy przysłówki i przymiotniki

Rozróżniamy przysłówki i przymiotniki

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie mownej kompetencji dzieci. Wykonanie zadania pomoże dziecku w utrwaleniu wiedzy o samodzielnych (pełnoznacznych) częściach mowy. Dziecku zaproponowano określić w oparciu o wzór przysłówki i przymiotniki, a także wypełnić tabelę, wpisując przysłówki do odpowiedniej kolumny (miejsca, czasu, sposobu). W toku wykonywania zadania dziecko pogłębi wiedzę o częściach mowy, nauczy się prawidłowego stawiania pytań do słów, aby nieomylnie określać, do jakiej części mowy należy wyraz.

OCENA ZADANIA
4.50
(4 ocen)
Liczba pobrań 244
Występuje w programach nauczania: