Karty pracy

Rozwiązujemy zadania tekstowe na średnie arytmetyczne

Rozwiązujemy zadania tekstowe na średnie arytmetyczne

Zadanie to przyczyni się do kształtowania kompetencji matematycznej, usprawnienia umiejętności rozwiązywania zadań na znajdowanie średniego arytmetycznego w oparciu o zaproponowany wzór. Uczniom i uczennicom zaproponowano rozwiązać tekstowe zadania fabularne na dwa działania. W toku wykonywania zadań dziecko rozwinie myślenie matematyczne, uwagę, usprawni umiejętność dokonywania ustnych i pisemnych obliczeń na znajdowanie sumy i ilorazu liczb.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 65
Występuje w programach nauczania: