Rysowanie figury „kwadrat”

Rysowanie figury „kwadrat”
To zadanie jest pierwszym krokiem w nauce figury geometrycznej „kwadrat”. Zadanie także wspiera zdobycie przez dziecka umiejętności motoryki małej. W nim dziecko kilka razy łączy linie przerywane, aby narysować „kwadrat”, a następnie rysuje ten „kwadrat” już samodzielnie w miejscu, które specjalnie jest do tego przeznaczone. Na zakończenie zadania dziecko odnajduje odpowiednią figurę wśród innych oraz koloruje ją w dowolny kolor.
OCENA ZADANIA
4.90
(10 ocen)
Liczba pobrań 79