Rysowanie figury „pięciokąt”

Rysowanie figury „pięciokąt”
To zadanie jest pierwszym krokiem w nauce figury geometrycznej „pięciokąt”. Zadanie także wspiera zdobycie przez dziecka umiejętności motoryki małej. W nim dziecko kilka razy łączy linie przerywane, aby narysować „pięciokąt”, a następnie rysuje ten „pięciokąt” już samodzielnie w miejscu, które specjalnie jest do tego przeznaczone. Na zakończenie zadania dziecko odnajduje odpowiednią figurę wśród innych oraz koloruje ją w dowolny kolor.
OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 11