Karty pracy
Oceń publikację

Sprawdzamy wypracowanie: rozwijamy kulturę mowy i uwagę

Sprawdzamy wypracowanie: rozwijamy kulturę mowy i uwagę

Zadanie to ma pomóc dziecku w czasie sprawdzenia własnoręcznie stworzonych tekstów. Zawiera ono listę z 11 pytań, które dotyczą tych lub owych wymagań do wypracowania (na przykład „Czy słowa są napisane czytelnie?”). Dziecko ma samodzielnie ocenić jakość wypracowania odpowiadając na pytania i oznaczając pola w kolumnach „Tak” lub „Nie”. Jeśli jakieś momenty zostały nieuwzględnione, trzeba wrócić do wypracowania i poprawić błędy, a po tym oznaczyć pola w kolumnie „Poprawiono”. W ten sposób dziecko nauczy się analizowania jakości swojej pracy, będzie rozwijało uwagę, podniesie kulturę mowy.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 48
Występuje w programach nauczania: