Karty pracy
Oceń publikację

Nie pomylę się: używamy poprawnie przyimki

Nie pomylę się: używamy poprawnie przyimki

Zadanie skierowane jest na kształtowanie wiedzy o przyimku jako niesamodzielnej części mowy. Dziecku proponuje się w pierwszym zadaniu uzupełnić opuszczone przyimki w wyrazach (np. siedzieć na krzesełku, kupić w sklepie, schować się pod parasolką, jeść z talerza, pływać w basenie itd.). W drugim zadaniu należy ułożyć i napisać zdania z wyrazami podanymi w pierwszej części. Wykonanie zadania sprzyja świadomości roli przyimków w języku, doskonaleniu umiejętności pisania przyimki osobno od innych słów, kształtowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija uwagę, zachęca do poznawania języka ojczystego.

OCENA ZADANIA
4.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 110