Rysowanie figury „trapez”

Rysowanie figury „trapez”
To zadanie jest pierwszym krokiem w nauce figury geometrycznej „trapez”. Zadanie także wspiera zdobycie przez dziecka umiejętności motoryki małej. W nim dziecko kilka razy łączy linie przerywane, aby narysować „trapez”, a następnie rysuje ten „trapez” już samodzielnie w miejscu, które specjalnie jest do tego przeznaczone. Na zakończenie zadania dziecko odnajduje odpowiednią figurę wśród innych oraz koloruje ją w dowolny kolor.
OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 14