Rysowanie figury „prostokąt”

Rysowanie figury „prostokąt”
To zadanie jest pierwszym krokiem w nauce figury geometrycznej „prostokąt”. Zadanie także wspiera zdobycie przez dziecka umiejętności motoryki małej. W nim dziecko kilka razy łączy linie przerywane, aby narysować „prostokąt”, a następnie rysuje ten „prostokąt” już samodzielnie w miejscu, które specjalnie jest do tego przeznaczone. Na zakończenie zadania dziecko odnajduje odpowiednią figurę wśród innych oraz koloruje ją w dowolny kolor.
OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 23